Privacybeleid

Dubbelklik Privacy Reglement

Dubbelklik hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit Dubbelklik

Dubbelklik is gevestigd te Rotterdam (Nederland) op: Zestienhovensekade 121, 3043 KL Rotterdam /Postbus 158, 3100 AD Schiedam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24287181.

2. Aanmelding met persoonsgegevens

Er zijn twee manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt aanmelden: via ons contactformulier en via onze webwinkel.

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Dubbelklik daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie

Dubbelklik verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de PopUpTv website.

5. Doeleinden

PopUpTv verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
•ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (Google Analytics);
•het versturen van facturen en producten besteld in de webwinkel.

6. Gebruik door Dubbelklik

Dubbelklik gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).
De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen over het betreffende bericht.
De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven bij het aanmaken van een account in de webwinkel worden uitsluitend gebruikt om facturen en de bestelde producten naar de klant te versturen.

7. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door Dubbelklik niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

8. Klikgedrag en Cookies

Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Anaylitics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, Dubbelklik heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, 'gegevens delen' binnen Google Analytics staat uit en Dubbelklik maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De website van Dubbelklik maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website en gebruikersaccounts voor de webwinkel. Dit wordt gedaan om hun instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

9. Beveiliging

Dubbelklik heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die via het contactformulier op Dubbelklik.nl worden ingevuld, blijven maximaal 30 dagen bewaard in de database en worden daarna automatisch verwijderd.
Alle persoonsgegevens die via de webwinkel met een account aanmaken worden ingevuld, blijven maximaal 2 jaar bewaard in de database en worden daarna automatische verwijderd. Daarnaast heeft de gebruiker toegang tot deze gegevens om deze op ieder moment aan te kunnen passen.

11. Links naar andere websites

De website van Dubbelklik kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de website van Dubbelklik verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. Dubbelklik heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Dubbelklik zijn verkregen. Dubbelklik accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

12. Google Analytics

Dubbelklik maakt gebruik van de diensten van Google Analytics.
Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

13.Wijzigingen Privacy Reglement

Dubbelklik behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Dubbelklik uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Dubbelklik dit op haar website.

14. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over het privacy beleid van Dubbelklik of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar Dubbelklik Postbus 158, 3100 AD Schiedam.

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Dubbelklik over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief sturen naar Dubbelklik Postbus 158, 3100 AD Schiedam.